Skip to content

บริการ

TELEMEDICINE

การบริการการแพทย์ทางไกล

บริการคุณหมอในมือ

บริการที่จะสามารถทำให้คุณหาหมอตามนัดได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและยังสามารถนัดวันล่วงหน้า และ สามารถเรียกรถบริการส่งยาได้ถึงบ้าน พร้อมด้วยการเบิกประกันกับทางระบบของเราได้ง่ายดาย ไม่ต้องสำรองจ่าย
สนใจใช้บริการคลิก